Přínosy a rizika antihypertenzní léčby - postavení thiazidových a thiazidům podobných diuretik v léčbě hypertenze

02/2019

Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.

Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Tento přehledový článek je zaměřen na jedny z nejčastěji předepisovaných antihypertenzních látek - na thiazidová (hydrochlorothiazid) a thiazidům podobná diuretika (chlorthalidon a inda - pamid). Poslední doporučení pro léčbu hypertenze podtrhla roli thiazidům podobných diuretik pro jejich větší účinnost ve snižování krevního tlaku a pro vyšší stupeň důkazů z větších randomizovaných studií. Léčba diuretiky je indikována zvláště u sůl senzitivní a rezistentní hypertenze.

 

Klíčová slova

diuretika, arteriální hypertenze, hypokalemie

 

SUMMARY

This review is focused on one of the most prescribed antihypertensive agents - thiazide (hydrochlorothiazide) and thiazide-like diuretics (chlorthalidone and indapamide). The latest hypertension guidelines have underlined the role of thiazide-like diuretics compared to hydrochlorthiazide due to their higher potency in decreasing blood pressure and higher level of evidence in larger randomized trials. Treatment with diuretics is indicated in particular in salt-sensitive and resistant hypertension.

 

Key words

diuretics, arterial hypertension, hypokalemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM