Problematika fertility a rodičovství u revmatických onemocnění

05/2018

MUDr. Leona Procházková, Ph.D.

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Většina zánětlivých revmatických onemocnění častěji postihuje ženy. Významná část těchto pacientek onemocní v mladém věku, a jsou tedy konfrontovány s problematikou vlivu nemoci a její léčby na fertilitu a průběh gravidity. Vzhledem k evidenci nepříznivého vlivu aktivity nemoci na plodnost, průběh těhotenství a vývoj plodu je cílem terapie dosažení co nejnižší možné aktivity revmatického onemocnění v prekoncepčním období i v průběhu gravidity. Podmínkou je samozřejmě bezpečná terapie neohrožující zdárný vývoj plodu. Management této problematiky se tak neobejde bez úzké spolupráce revmatologa, gynekologa, porodníka a samotné pacientky. S rozrůstajícími se terapeutickými možnostmi se dnes významně zvýšila šance pacientek s revmatickým onemocněním na účinnou léčbu jak v období před početím, tak i v průběhu gravidity, a v důsledku toho i šance na úspěšné mateřství. Vzhledem k chybějící evidenci medicíny založené na důkazech vycházíme při terapeutickém rozhodování v graviditě a laktaci z kazuistických souborů, dat z registrů a informací o nepřítomnosti nežádoucích účinků dané medikace. V následující kasuistice je prezentován průběh aktivní axiální spondyloartritidy v graviditě a možnost terapeutického využití inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru u gravidní pacientky.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

fertilita, gravidita, laktace, revmatická onemocnění, biologická terapie, certolizumab pegol

 

SUMMARY

Most inflammatory rheumatic diseases more often affect women. A significant proportion of these patients become ill at a young age and are therefore confronted with the issue of the influence of illness and therapy on fertility and the course of pregnancy. Due to the evidence of adverse effects of disease activity on fertility and pregnancy outcomes, the goal is to achieve the lowest possible activity of rheumatic disease in the preconception period and during pregnancy. It is necessary to choose safe therapy, that could optimally control the disease and doesn't endanger the successful fetal development. The management of this problem can't be done without the close cooperation of the rheumatologist, gynecologist, obstetrician and the patient itself. With the increasing therapeutic potential in rheumatic diseases, there is a growing chance to effectively treat these patients before conception and during pregnancy, and thus the chances of successful maternity for women with rheumatic diseases have increased significantly today. In the absence of evidence-based medicine, our therapeutic decision-making in pregnancy and lactation is based on case-reports and a lack of evidence of adverse effects. The following case study present the course of active axial spondyloarthritis in pregnancy and the possibility of therapeutic use of TNF inhibitors in a pregnant patient.

 

KEY WORDS

fertility, pregnancy, lactation, rheumatic diseases, biological therapy, certolizumab pegol

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM