Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

01/2024

 

S prof. MUDr. Ivanem Rychlíkem, CSc., FASN, FERA, FISN, jsem se seznámil na konci osmdesátých let, kdy nastoupil na I. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a později se stal mým kolegou na nově vznikajícím nefrologickém oddělení. Byl to mladý nadšený kolega, podobně jako my ostatní v našich začátcích. On ale svůj elán a zápal pro medicínu nikdy neztratil a systematicky si zvyšoval svoje vzdělání. V roce 1994 složil atestaci II. stupně z oboru vnitřní lékařství a v roce 1996 z oboru nefrologie. V roce 1995 absolvoval kurz nefrologie na Harvardově univerzitě v Bostonu ve Spojených státech amerických. V roce 1998 absolvoval roční stipendijní pobyt International Society of Nephrology u světově proslulého profesora Eberharda Ritze na Heidelberg Universität v Německu, kde se ctí obstál, načerpal řadu zkušeností a stal se velmi blízkým spolupracovníkem pana profesora.

Od roku 1999 pracuje ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV), původně jako ústavní nefrolog. V letech 2005-2016 byl též primářem Dialyzačního střediska Fresenius Medical Care ve FNKV. V roce 2016 se stal přednostou I. interní kliniky, od roku 2020 přednostou sjednocené Interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FNKV. Tato klinika dnes patří mezi největší interní kliniky v republice, má 350 zaměstnanců, z čehož je 85 lékařů. Profesorem vnitřního lékařství na Univerzitě Karlově byl jmenován v roce 2011, od roku 2016 je členem Vědecké rady 3. LF UK.

Jeho práce má i významný mezinárodní přesah. Od roku 2005 zastával různé funkce v Mezinárodní nefrologické společnosti (ISN) a v Evropské nefrologické společnosti (ERA), v níž je v současnosti podruhé zvoleným členem užšího vedení jako vědecký sekretář (2017-2024). Je i zvoleným prezidentem kongresu ERA, který se bude konat ve Vídni v příštím roce.

 

Vedle mezinárodního působení se zapojil i do řady činností na domácí půdě. Opakovaně byl předsedou České nefrologické společnosti, v níž spoluzaložil Český registr biopsií ledvin (1994), Národní registr dialyzovaných pacientů (2004) a Klub mladých nefrologů (1991). Byl hlavním organizátorem několika národních kongresů České nefrologické společnosti (ČNS) a nespočetné řady vědeckých mítinků. V současnosti je také předsedou Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro nefrologii. Dlouhodobě se věnuje i vzdělávání českých a evropských nefrologů, je zvaným řečníkem řady edukačních akcí, déle než 15 let vede postgraduální vzdělávací kurzy pro juniory - Nephrology Winter School ČNS, v roce 2005 spoluzaložil Brodovy dny - národní edukační symposium v nefrologii. Ve své profesní kariéře se profesor Rychlík dlouhodobě věnuje zejména problematice diabetické nefropatie, epidemiologii chronických onemocnění ledvin a glomerulonefritidám. Je spoluřešitelem čtyř evropských grantů, hlavním řešitelem či spoluřešitelem 13 tuzemských grantů. Je recenzentem a oponentem řady disertačních a habilitačních prací a členem komise v řízení ke jmenování profesorem a komisí posuzujících grantové projekty. Je pravidelným recenzentem řady impaktovaných časopisů. Je editorem jedenácti odborných monografií, autorem více než 50 kapitol v monografiích a více než 250 článků v recenzovaných časopisech. Jeho Hirschův index je 29, jeho citační ohlas převyšuje počet 5 600. Je šéfredaktorem časopisu Case Reports in Nephrology and Dialysis (Karger), editorem sekce v časopisu Clinical Kidney Journal (Oxford University Press), členem redakčních rad Kidney Blood Pressure Research, Kidney Diseases a několika dalších zahraničních i tuzemských časopisů.

Za svou pracovní kariéru obdržel řadu ocenění národních i mezinárodních. Je čestným členem Polské nefrologické společnosti.

Možná máte pocit, že tolik práce nemůže jeden člověk zvládnout. Ale profesor Rychlík je zvláštní případ. Kromě pracovních povinností je také výborný sportovec, věnuje se především triatlonu. Významnou roli v jeho životě hraje i jeho rodina - má mladou krásnou manželku, která mu je velkou oporou, a jeho nejmladší čtyřletý syn mu nedovolí stárnout. Možná i proto vypadá - kromě interesantních šedin - pořád stejně, jako když jsem ho poznal. Má ještě další dvě již dospělé děti a vnuka.

Nejen já sám, i ostatní jeho spolupracovníci oceňujeme především jeho smysl pro humor, kolegialitu a spolehlivost. Dlouho jsem přemýšlel, jestli vlastně vůbec má nějakou slabost, kterou bych mohl zmínit. Pak jsem si ale vzpomněl, jak mi opakovaně stoupal tlak, když jsem na něj nervózně čekával na letišti a letadlo už téměř rolovalo. Takže dochvilnost, to byla jeho Achillova pata, kterou postupem času odboural, a nyní s úsměvem na tyto zážitky vzpomínáme. Nicméně jeho životní elán, optimismus, pracovní tempo a úsměv na rtech mu umožňují všechno dokonale zdolávat a zvládat.

 

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze