Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

05/2019

 

Ne vždy byla hematologie v popředí odborného medicínského zájmu, tak jak je tomu dnes. Jednalo se o obor, který byl vnímán jako okrajový, spíše spojený s transfuzí krve a s nezbytným laboratorním zázemím v podobě parametrů krevního obrazu, orientačních testů krevního srážení a imunohematologie dotýkající se krevních skupin. Byl součástí vnitřního lékařství, pediatrie, laboratorní medicíny bez stratifikovaného zaměření. Jeho vývoj se však urychlil v souvislosti s novými poznatky, automatizací, sofistikovaným náhledem a jejich praktickým využitím. Nebylo by tomu tak samozřejmě, pokud by základní hybnou silou nebyly osobnosti, které za prudkým rozvojem klinické hematologie stály. Jednou z nich je i letošní laureát Purkyňovy ceny ČLS JEP prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. - profesor I. interní kliniky - kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze, emeritní primář Centrálních hematologických laboratoří Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN v Praze, zakladatel Trombotického centra 1. LF a VFN v Praze, předtím primář oddělení Klinické hematologie Krajské nemocnice v Ústí nad Labem (1966-1980) s medicínskou praxí bezmála 55 let.

Jan Kvasnička se narodil 20. července 1943 v Praze. V roce 1960 maturoval na Gymnáziu Botičská v Praze 2 a v roce 1966 promoval na 3. LF UK v Praze. V roce 1969 získal atestaci z vnitřního lékařství I. stupně, v roce 1973 nástavbovou atestaci z hematologie a transfuzní služby a v roce 1998 atestaci z vnitřního lékařství II. stupně. Vědecké hodnosti CSc. pro obor vnitřní lékařství dosáhl v roce 1986 a vědecké hodnosti DrSc. pro obor vnitřní lékařství v roce 2000. Doktor Kvasnička se habilitoval v oboru vnitřní lékařství v roce 1988 a v roce 2002 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM