Prof. MUDr. Michal Kršek, Csc.

04/2021

 

Při psaní tohoto medailonku jsem si uvědomil, že profesora Michala Krška znám už třicet let a že po většinu té doby jsme spolu pracovali na jednom pracovišti. Prožili jsme toho samozřejmě společně dost a kromě faktů jednoznačně profesních si samozřejmě neodpustím alespoň několik poznámek trochu osobnějšího charakteru (věřím, že mi to laskaví čtenáři a především objekt medailonku odpustí). Není to jen vina mé zhoršující se paměti, že si za ta léta nevzpomínám ani na jednu opravdu konfliktní situaci. Michalovým velkým pozitivem totiž je porozumění druhým a snaha vše řešit konsenzuálně.

Michal Kršek se narodil do učitelské rodiny a to, že půjde na gymnázium a poté na vysokou školu, bylo tak nějak „předem dané“. Nevím sice, jestli si rodiče přáli, aby jejich syn sledoval kariéru učitele (k čemuž se ostatně o něco později skutečně propracoval jako odborný asistent, docent i profesor lékařské fakulty), Michal se ale rozhodl pro studium medicíny. Výborný student již na gymnáziu (maturita s pochvalou v roce 1982) nastoupil na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (dnešní 1. LF UK), kterou ukončil v roce 1988 a byl s cenou rektora UK promován doktorem medicíny. Po kratším působení na Ústavu hematologie a krevní transfuze nastoupil MUDr. Kršek na III. interní kliniku 1. LF UK a VFN v Praze, která se mu stala osudem. A to dokonce nejen pracovně. Na klinice se seznámil se svojí manželkou Vlaďkou, se kterou se nyní může těšit z dcery Karolíny a syna Dana. Karolína vystudovala také 1. LF UK v Praze, ale nyní žije s manželem v New Yorku (pracovní pobyt). Syn Dan dokončuje studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK, takže i když starosti i radosti s dětmi nikdy nekončí, startem do života provedli Krškovi své potomky s úspěchem.

Asi bych měl zmínit, že Michal relaxuje procházkami s fenkou labradora Kensi, a dokonce se postaral před rokem o její krásná štěňátka.

Přeci jen se ale vraťme k profesnímu životopisu. Profesor Kršek prošel opravdu všemi pozicemi klinického lékaře. Od sekundárního lékaře přes odborného asistenta až po habilitaci v roce 2004. Jeho habilitační práce měla název „Systém IGF-I a jeho vazebných proteinů: Fyziologie, klinický význam, regulační osa STH-IGF-I“. V roce 2008 byl docent Kršek jmenován profesorem vnitřního lékařství. Vědecko-pedagogický vzestup byl provázen i zvyšováním kvalifikace medicínské. Dvě atestace z vnitřního lékařství si doplnil atestací z endokrinologie a posléze i atestací z diabetologie a endokrinologie. Na III. interní klinice endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze pracoval Michal Kršek jako zástupce vedoucího oddělení, vedoucí oddělení a nyní zastává funkci přednosty. Je ale třeba zmínit, že funkci přednosty kliniky si měl profesor Kršek možnost vyzkoušet při své „exkurzi“ do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v letech 2016-2019, kde zastával funkci přednosty II. interní kliniky, aby se vrátil na vedoucí pozici na své mateřské pracoviště.

Významnou roli v kariéře profesora Krška hrál jeho pobyt v Kanadě. V letech 1995-1996 působil ve Winnipegu na University of Manitoba. Zkušenost ze Severní Ameriky pak zúročil po návratu do Prahy nejen na pracovišti, ale významně se zapojil i do mezinárodních struktur. A zde se dostáváme k další oblasti působení profesora Krška, a to k práci v odborných společnostech. Michal je již téměř dvacet let členem výboru České endokrinologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Předsedou společnosti je pak od roku 2014. Je krajským konzultantem České internistické společnosti ČLS JEP pro Prahu a od roku 2020 je předsedou Spolku lékařů českých v Praze ČLS JEP. Mezinárodní aktivity profesora Krška dokumentujme čestným členstvím ve Slovenské endokrinologické společnosti SLS nebo aktivní účastí v Education committee a Congress committee European Society of Endocrinology (ESE). Jako člen mezinárodních společností a mezinárodně respektovaný odborník se profesor Kršek zasloužil o to, že Česká republika byla v posledním desetiletí dvakrát pověřena organizací velkého kongresu ESE. Musím zde trochu s mrazením v zádech připomenout, že v roce 2010 byl kongres do poslední chvíle v riziku ohrožení mezinárodní účasti po výbuchu sopky na Islandu a následného omezení letecké dopravy. Nakonec vše dopadlo dobře, resp. spíše skvěle. Další evropský endokrinologický kongres v Praze se opět neobešel bez komplikací. Ten v roce 2020 a nyní i v náhradním termínu v roce 2021 musely být převedeny do virtuální podoby. Naštěstí se podařilo získat příslib dalšího konání evropského kongresu v Praze na rok 2026.

Vysoké odbornosti profesora Krška využívaly a využívají nejen odborné společnosti, ale i další medicínské autority. Po léta pracoval jako předseda Poradního sboru pro nová léčiva ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, v letech 2008-2012 byl místopředsedou grantové komise Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR a v letech 2004-2020 byl člen panelu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR. Je členem atestačních komisí pro obor vnitřní lékařství a diabetologie a endokrinologie. Navíc zkouší zahraniční lékaře při aprobačních zkouškách.

Asi by se nabízelo vyjmenovat členství v redakčních radách, uvést stovky publikací, Hirschův index, další stovky přednášek, ... Já ale raději připomenu, že Michal Kršek výborně lyžuje (neměl jsem nikdy možnost být s ním na horách my jsme se totiž většinou střídali na oddělení), ale reference byly výborné. Michal Kršek moc rád hraje fotbal (sám říká, že rád, ale špatně). Jestli je to pravda, nevím, ale to, že si ho nevšimli scouti FC Barcelona ani Arsenalu, je moc dobře. Česká medicína by přišla o výborného lékaře se širokým rozhledem, o vynikajícího endokrinologa, člověka, který si stále udržuje velkou praktickou zkušenost i při svém extrémním vytížení pracovní pozicí i funkcemi domácími i mezinárodními, o skvělého lékaře, učitele, vědce, organizátora, který jistě patří mezi skutečné osobnosti našeho oboru.

 

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Vedoucí Centra preventivní kardiologie na III. interní klinice - klinice endokrinologie a metabolismu 1. LF UK v Praze Předseda České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně