Prolongovaná terapie tromboembolické nemoci

05/2019

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

IV. interní hematologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Léčba akutní fáze tromboembolické nemoci je dobře známa a dnes máme k dispozici výběr z několika léků. Problémem je však stanovit optimální délku antikoagulační terapie. Přes řadu doporučení omezujících délku antikoagulační terapie jsou situace, kde se domníváme, že prolongovaná antikoagulační terapie by byla pro nemocného výhodná. V prolongaci byla zkoušena všechna dostupná antikoagulancia. Jako slibné se jeví pokračovaní v léčbě přímými antikoagulancii, a to jak ve standardní, tak ve snížené dávce. Výhody a nevýhody jednotlivých postupů diskutujeme v našem článku.

 

Klíčová slova

žilní trombóza, prolongace antikoagulační terapie, rekurence venózního tromboembolismu

 

SUMMARY

Therapy of acute thromboembolic event is well known and nowadays we have a choice of a several drugs. The assessment of appropriate duration of anticoagulation therapy is still contraversial. In spite of the several recommendations we are exposed to situations, when prolongation of therapy is found to be beneficial for patient. Almost all available anticoagulants were tested in this scenario. Direct anticoagulants seem to us as a promising approach and not only in standard dose, but also in reduced dose. We discuss the benefits and shortcomings of particular recommendations in our article.

 

Key words

venous thrombosis, prolongation of anticoagulation therapy, recurrence of venous thromboembolism

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM