Protilátky proti interleukinu 5 v léčbě těžkého astmatu v letech 2017-2019 v Centru pro obtížně léčitelné astma ve FN v Motole

04/2019

MUDr. Alena Vlachová1; MUDr. Simona Tazbirková1; MUDr. Libor Fila, Ph.D.1; PharmDr. Václav Vaněček, Ph.D.2

1 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

2 Medicínské oddělení, GlaxoSmithKline, Praha

 

SOUHRN

Zkušenosti s podáváním anti-IL-5 protilátek jako přídatné léčby těžkého eosinofilního primárně neatopického astmatu prokazují bezpečnost a účinnost terapie. Léčba vede ke kontrole nemoci, redukci až vysazení systémových kortikosteroidů, zlepšení dechových funkcí, a tím ke zlepšení kvality života.

 

Klíčová slova

anti-IL-5 protilátky, asthma bronchiale

 

SUMMARY

The experience of therapy with monoclonal antibody to IL-5 in severe Th2 astma proves, that it is effective and safe. It leads to disease control with reducing/termination of systemic corticotherapy, improving lung function and after that improving the quality of life.

 

Key words

antibody to IL-5, asthma bronchiale

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM