Protivirová léčba a její postavení v terapii HCV asociované kryoglobulinemie

02/2019

Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Kryoglobulinemie je nejdůležitější extrahepatální manifestací chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Kryoglobuliny jsou paraproteiny produkované B lymfocyty v důsledku prokázané aktivní replikace HCV v B lymfocytech. Typickým klinickým projevem kryoglobulinemie je kožní vaskulitida, postižení ledvin a postižení periferního nervstva. Protivirová léčba perorálními virostatiky je jedinou kauzální léčebnou modalitou. Její podání je indikováno prakticky vždy, někdy současně s další variantou léčby - cytodepleční terapií rituximabem. Podání protivirové léčby se řídí stejnými pravidly jako u „ne-kryoglobulinemické“ infekce HCV, má i stejnou protivirovou účinnost. Ve většině případů dochází při vyléčení infekce i k trvalému zlepšení či dokonce vymizení symptomatologie kryoglobulinemie, nicméně existují i případy, kdy aktivita kryoglobulinemie přetrvává i při úspěšné protivirové léčbě. Jak přesně postupovat v těchto případech, není dosud jasné.

 

Klíčová slova

virus hepatitidy C, kryoglobulinemie, vaskulitida

 

SUMMARY

Cryoglobulinemia was found to be the most common extrahepatic manifestation of chronic hepatitis C virus (HCV) infection. Cryoglobulins are broad class of paraproteins which are able to precipitate in specific circumstances. Cutaneous vasculitis is the most prevalent clinical sign of cryoglobulinemia. Directly acting antivirals represent the only causal therapeutical option. Directly acting antivirals maybe administered in combination with rituximab and with plasmapheresis in life threatening condition. Recommendations regarding antiviral therapy in cryoglobulinemia are the same as in non-cryoglobulinemic HCV cases. Hepatitis C virus cure is associated with clinical improvement in at least majority of cases.

 

Key words

hepatitis C virus, cryoglobulinemia, cutaneous vasculitis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM