Průlomová bolest

04/2020

Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Průlomová bolest stále patří mezi bolesti, které nejsou optimálně a včas řešeny. Rozdíl v přístupu k léčbě průlomové bolesti je dán rychlostí nástupu epizod průlomových atak. Zejména je nutné včasné zahájení léčby průlomové bolesti zmíněných typů. Pro epizody s pozvolným nástupem je k dispozici novinka oxycodon s rychlým uvolňováním a pro epizody s rychlým nástupem jsou užívány různé formy transmukózních fentanylů.

 

Klíčová slova

průlomová bolest, oxycodon, tapentadol, transmukózní fentanyly

 

SUMMARY

Breakthrough pain is still one of the pains that is not optimally and timely resolved. The difference in the approach to the treatment of breakthrough pain is given by the rate of onset of breakthrough attack episodes. In particular, early treatment of breakthrough pain of these types is necessary. A novelty of rapid-release oxycodone is available for slow-onset episodes, and various forms of transmucosal fentanyl are used for fast-onset episodes.

 

Key words

breakthrough pain, oxycodone, tapentadol, transmucosal fentanyls

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM