Průlomová bolest a možnosti její léčby v ambulantní praxi

02/2022

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Průlomová bolest je definována jako přechodné vzplanutí bolesti silné intenzity při dobře kontrolované základní bolesti analgetickou léčbou. Vyskytuje se u bolesti nádorového i nenádorového původu a dotaz na ni by měl být běžnou součástí každého kontaktu s pacientem. Hlavními požadavky na záchrannou medikaci jsou: rychlý nástup účinku, snadná aplikace a současně bezpečnost pro pacienta. Článek uvádí přehled dostupných analgetik vhodných k léčbě průlomové bolesti u ambulantních pacientů a poukazuje na současné trendy léčby transmukózními formami fentanylu u onkologických pacientů.

 

Klíčová slova

průlomová bolest, záchranná medikace, tapentadol, oxycodon, transmukózní formy fentanylu

 

SUMMARY

Breakthrough pain is defined as transitory pain that occurs on a background of relatively well controlled baseline pain. This pain character can join pain of tumor disease origin but not only that one. Question to specify the character of pain should be common in daily contact with a patient. To resolve this problem, it seems necessary to provide patients with rescue mediation with rapid 30-minute onset. The article comes with analgetics review according and available in the Czech Republic. From the point of fast onset view we are looking for new approaches and application routs practical also for outpatient departments. Transmucosal fentanyl offers such option.

 

Key words

breakthrough pain, rescue medication, tapentadol, oxycodone, transmucosal fentanyl

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM