Racionální léčba nedostatku železa

04/2021

MUDr. Martin Špaček, Ph.D.

I. interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Deficit železa postihuje celosvětově významnou část populace. Vznikat může v důsledku zvýšených ztrát, sníženého příjmu nebo při zvýšené potřebě železa. Nedostatek železa může být latentní, nebo manifestní, kdy hlavním projevem bývá sideropenická anemie. Substituce železa se většinou provádí perorálně, v některých případech je ale nutná intravenózní aplikace. Nevýhodou většiny perorálních přípravků jsou především časté gastrointestinální nežádoucí účinky. Mezi nové formy perorální suplementace patří sukrosomální železo, které vykazuje vyšší účinnost při nižším výskytu nežádoucích účinků.

 

Klíčová slova

železo, sideropenie, anemie, suplementace železa, sukrosomální železo

 

SUMMARY

Iron deficiency affects a significant proportion of the population worldwide. It can occur as a result of increased losses, reduced intake or increased iron requirements. Iron deficiency may be latent or manifest, with sideropenic anemia being the main manifestation. Iron supplementation is usually performed orally, but in some cases intravenous administration is necessary. The main disadvantage of most oral preparations is the frequent gastrointestinal side effects. Sucrosomial iron is a new form of oral supplementation, which has higher efficacy with lower incidence of side effects.

 

Key words

 iron, iron deficiency, anemia, iron supplementation, sucrosomial iron

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM