Real‑time a intermitentně skenovaná (flash) monitorace glykemie: výběr pacienta a praktické poznámky

01/2021

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Kontinuální monitorace glykemie se stala standardem léčby pacientů s diabetes mellitus 1. typu. Obě podoby - monitorace v reálném čase se svými alarmy nebo intermitentně skenovaná monitorace podobná spíše klasickému glukometru - si našly své pacienty. Článek popisuje principy fungování a rozdíly mezi oběma metodami a nabízí návod pro výběr pacienta.

 

Klíčová slova

monitorace glykemie, isCGM, rtCGM, flash glucose monitoring, diabetes mellitus 1. typu

 

SUMMARY

Continuous blood glucose monitoring has become the standard treatment for type 1 diabetes mellitus. Both forms, real-time monitoring with alarms and intermittently scanned monitoring similar to a classic glucometer, have found their patients. The article describes the principles of operation and the differences between the two methods and offers guidance for patient selection.

 

Key words

glycemic monitoring, isCGM, rtCGM, flash glucose monitoring, type 1 diabetes mellitus

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM