Regulační osa IL-23/IL-17 v poškozujícím zánětu u nemocných s psoriázou - cíl pro nejúčinnější biologickou terapii

03/2021

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Psoriáza je systémové imunopatologické (autoimunitní) zánětlivé onemocnění s převažujícími projevy na kůži. Poškozující zánět je charakterizován abnormální funkční polarizací buněk vrozené i specifické imunity. Výsledkem je ztráta homeostatických regulací. V poškozujícím zánětu u nemocných s psoriázou zaujímají klíčová postavení regulační osy cytokinů - interleukinů (IL) 12/IL-23 a IL-23/IL-17. Biologika, která cílí na složky IL-23 /IL-17 těchto regulačních os, prokázala v klinických zkoušeních účinnost a představují poslední generaci biologik, která jsou v léčbě psoriázy využívána. V práci je však poukázáno také na iniciační a amplifikační fázi poškozujícího zánětu u nemocných s psoriázou.

 

Klíčová slova

psoriáza, poškozující zánět, IL-12/IL-23, IL-23 /IL-17, biologika, terapie

 

SUMMARY

Psoriasis is the systemic immunopathological (autoimmune) inflammatory diseases with prevailing presentation on skin. Immunopathological inflammation is characterized by abnormal functional polarization of cells both innate and specific immunity. The loss of homeostatic regulation is the result of these processes. The critical role in the immunopathological inflammation in patients with psoriasis is given to the regulatory axis of interleukins IL-12/IL-23 and IL-23 /IL-17. Biologics targeting components of IL-23/IL-17 axis demonstrated the best clinical efficacy and could be recognized as the latest generation

of biological therapy currently used in the treatment of psoriasis. Initiation and amplification phases of inflammation in psoriasis are also addressed.

 

Key words

psoriasis, immunopathological inflammation, IL-12/IL-23, IL-23/IL-17, biologics, therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM