Rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě

05/2023

Doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Cévní mozková příhoda (CMP) je velmi závažné život ohrožující onemocnění, které má stále vysokou úmrtnost a je jednou z nejčastějších příčin těžkého získaného doživotního zdravotního postižení dospělých. Následky CMP mohou být různé, od poruch motoriky po kognitivní funkce. Nejčastějšími poruchami jsou centrální parézy, pro které je charakteristický vývoj spasticity a spastické dystonie. V jejich léčbě významně pomáhá lokální intramuskulární aplikace botulotoxinu. Rehabilitace bývá dlouhodobá a měla by být poskytována interprofesním rehabilitačním týmem. Akutní fáze léčby probíhá v ČR nejčastěji v síti iktových center (Center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Center vysoce specializované péče o pacienty s iktem). Důležité je však i dlouhodobé ambulantní sledování a nasměrování pacientů na specializovaná pracoviště, kde jim bude poskytnuta odpovídající péče.

 

Klíčová slova

cévní mozková příhoda, centrální paréza, spasticita, spastická dystonie, botulotoxin, rehabilitace

 

SUMMARY

Stroke is very dangerous, life threatening disease with high mortality as well as one of the most common causes of lifelong disability of adults. Stroke may result in different disorders from motor functions to cognitive problems. Central paresis with spasticity or spastic dystonia are the most frequent. Their treatment is very positively modified by local intramuscular application of botulinum toxin. Rehabilitation is always for a long time and it should be provided by interprofessional rehabilitation team. Acute patients are always treated in the network of stroke centers in the Czech Republic. Long term outpatient observation with recommendation of special care and services is very important and should be done by special rehabilitation facilities.

 

Key words

stroke, central paresis, spasticity, spastic dystonia, botulinum toxin, rehabilitation Angerova Y. Rehabilitation of stroke

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM