Respreeza - nové možnosti léčby deficience alfa-1-antitrypsinu

04/2017

MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D.

První plicní ambulance s.r.o., Praha 9

 

SOUHRN

Déficience aLfa-1 -antitrypsinu je dobře popsaná a vzhledem k novým možnostem léčby i farmakologicky ovlivnitelná příčina rychle postupujícího emfyzému plic. Včasné odhalení poruchy může výrazně zpomalit progresi nemoci, a proto je nutné zahrnout měření koncentrace alfa-1-antitrypsinu v krvi do základního vyšetřování obstrukčních plicních nemocí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

alfa-1-antitrypsin, deficience alfa-1-antitrypsinu, CHOPN, Respreeza

 

SUMMARY

Alpha-1-antitrypsin deficiency is al ready well described. Thanks to the new treatment options also the pharmacologically influenceable cause of fast progressing lung emphysema. Early detection can significantly slow down disease progression, therefore it is essential to include measuring of blood alpha-1-antitrypsin levels in to the basic diagnosis of obstructive lung diseases.

 

KEY WORDS

alpha-1-antitrypsin, alpha-1-antitrypsin deficiency, COPD, Respreeza

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM