Risankizumab v léčbě ložiskové psoriázy - klinické zkušenosti

02/2022

MUDr. Petra Fialová

I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Psoriáza je chronické, systémové zánětlivé onemocnění, které se vyskytuje asi u 2-3 % pacientů. Risankizumab je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1, která se selektivně váže s vysokou afinitou na podjednotku p19 humánního cytokinu interleukinu 23 (IL-23). Je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty systémové léčby. Také je samotný nebo v kombinaci s methotrexátem indikován k léčbě aktivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na jedno nebo více chorobu modifikujících antirevmatik (disease modifying antirheumatic drugs, DMARD) nebo s jejich intolerancí. Risankizumab je přípravek s vysokou a dlouhodobou účinností, která je konzistentní u všech typů pacientů bez ohledu na jakoukoliv předchozí léčbu či komorbidity a současně vykazující příznivý bezpečnostní profil.

 

Klíčová slova

psoriáza, risankizumab, účinnost, bezpečnost

 

SUMMARY

Psoriasis in a chronic systemic inflammatory disease which affects 2-3% of patients. Risankizumab is a humanized, monoclonal IgG1 antibody whose action is based on binding to the p19 subunit of interleukin 23 (IL-23). It is indicated for treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic treatment. It is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in adults with insufficient efficacy or intolerance to one or more nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs (DMARD). It may be administered alone or in combination with methotrexate. Risankizumab has high and durable efficacy consistent in all types of patients, regardless the predeceasing treatments and having a favorable safety at the same time.

 

Key words

psoriasis, risankizumab, efficacy, safety

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM