Role endoskopie v diagnostice a sledování pacientů s IBD

01/2017

MUDr. Barbora Bahníková

Oddělení pro nespecifické střevní záněty v Turnově, Krajská nemocnice Liberec a.s.

 

SOUHRN

Endoskopická vyšetření u pacientů s idiopatickými střevními onemocněními (idiopathic bowel diseases, IBD) mají klíčovou roli. Jsou důležitá pro diagnostiku, sledování účinku léčby či dispenzarizaci u pacientů se zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu. Pacienti s idiopatickými střevními záněty podstupují endoskopická vyšetření mnohem častěji než běžná populace, proto je důležitá snaha o zajištění maximálního komfortu před vyšetřením, během i po vyšetření. Zásadní je také dokonalá příprava střeva, v současnosti preferujeme dělenou přípravu bez fosfátových solí. Pro Crohnovu nemoc jsou typické vředy různého rozsahu a charakteru, nejčastěji lokalizované v ileokolické oblasti. Pro ulcerózní kolitidu je charakteristické kontinuální postižení celé cirkumference sliznice tlustého střeva sahající od anorektálního přechodu šířící se proximálně. Pacienti s idiopatickým střevním zánětem by měli být rovněž dispenzarizováni s ohledem na riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Nejvyšší riziko mají nemocní s primární sklerózující cholangoitidou, s již diagnostikovanou dysplazií v posledních pěti letech, s extenzivní kolitidou, těžkými strukturálními změnami a s pozitivní rodinnou anamnézou kolorektálního karcinomu. Tito nemocní by měli absolvovat koloskopii 1* ročně, pacienti z méně rizikových skupin 1* za 2-5 let.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

idiopatické střevní záněty, Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, endoskopie, koloskopie, kolorektální karcinom

 

SUMMARY

Endoscopy plays key role in patients with idiopathic bowel diseases (IBD) in diagnosis, monitoring of therapy and colorectal cancer surveillance. Patients with idiopathic bowel diseases undergo endoscopic examinations much more often than general population, so it is important to provide maximal comfort before, during and after the procedure. Perfect bowel preparation is of substantial importance too. Nowadays non-phosphate split-dose regimens are preferred. Characteristic findings for Crohn's disease represent ulcers of various extent and character most commonly found in ileocolic region. For ulcerative colitis are typical continuous mucosal inflammatory changes involving whole circumference of large bowel spreading from anorectal junction proximally. Patients with idiopathic bowel diseases patients are also candidates for colorectal cancer surveillance. Groups with the highest risk comprise patients with primary sclerosing cholangitis, diagnosed dysplasia within last 5 years, extensive colitis, severe structural changes and positive family history of colorectal cancer. Such patients should have colonoscopy every year, other patients with lower risk every 2-5 years.

 

KEY WORDS

idiopathic bowel diseases, Crohn's disease, ulcerative colitis, endoscopy, colonoscopy, colorectal carcinoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM