Role fenofibrátu v prevenci rozvoje makrovaskulárních komplikací u diabetiků

01/2023

Doc. MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D.

III. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Statiny patří mezi léky zásadně ovlivňující kardiovaskulární prognózu diabetiků. Fibráty jakožto léky snižující především koncentraci triglyceridů zprvu nepřinesly data potvrzující snížení kardiovaskulárního rizika. Až studie s fenofibrátem (FIELD, ACCORD a její extenze ACCORDION) ukázaly na přínos této léčby u diabetické dyslipidemie ve smyslu poklesu kardiovaskulárních příhod. V tomto směru také současná doporučení European Society of Cardiology uvádějí, že u pacientů užívajících statiny, kteří mají koncentraci LDL (lipoproteiny s nízkou hustotou, low-density lipoproteins) cholesterolu v cílovém rozmezí a koncentraci triglyceridů> 2,3 mmol/l, by měla být zvážena léčba fenofibrátem.

 

Klíčová slova

fenofibrát, kardiovaskulární riziko, diabetická dyslipidemie

 

SUMMARY

Statins are among the drugs that fundamentally affect the cardiovascular prognosis of diabetics. Fibrates, as drugs that primarily reduce the concentration of triglycerides, initially did not provide data on cardiovascular risk reduction. Only studies with fenofibrate (FIELD, ACCORD and its extension ACCORDION) showed the benefit of this treatment in diabetic dyslipidemia in terms of a decrease in cardiovascular events. In this regard, current European Society of Cardiology recommendations also state that fenofibrate treatment should be considered in patients taking statins who have LDL (low-density lipoproteins) cholesterol concentration within the target range and triglycerides above 2.3 mmol/l.

 

Key words

fenofibrate, cardiovascular risk, diabetic dyslipidemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM