Role praktického lékaře v péči o pacienty s chronickou hepatitidou C

03/2018

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, Brno

 

SOUHRN

Léčba chronické hepatitidy C kombinací přímo působících perorálních virostatik (directly acting antivirals, DAA) má vysokou účinnost (až 100 %), minimum kontraindikací a mimořádně příznivý bezpečnostní profil. Současné možnosti bezinterferonové léčby představují kombinace sofosbuviru s jinými DAA (velpatasvir, velpatasvir + voxilaprevir, ledipasvir), kombinace paritaprevir potencovaný ritonavirem + ombitasvir ± dasabuvir a fixní kombinace elbasviru s grazoprevirem. Během roku 2018 bude v České republice dostupná i fixní kombinace glecapreviru s pibrentasvirem. Hlavním úkolem současnosti je aktivní vyhledávání a léčba nemocných s chronickou hepatitidou C, dříve než se u nich onemocnění dostane do pokročilých stadií, kdy je již kvalita a délka jejich života výrazně ovlivněna.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

virová hepatitida C, přímo působící virostatika, bezinterferonová léčba

 

SUMMARY

Chronic hepatitis C therapy using directly acting antivirals (DAA) has high efficacy (till 100 %), minimum contra-indications and extraordinarily favorable safety profile. Current possibilities of interferon-free therapy represent combinations of sofosbuvir with other DAA (velpatasvir, velpatasvir + voxilaprevir, ledipasvir), combination of paritaprevir boosted by ritonavir + ombitasvir ± dasabuvir, and fixed combinaton of elbasvir and grazoprevir. Fixed combinations of glecaprevir + pibrentasvir will be available in the Czech Republic during the year 2018. The main current task is active searching for chronic hepatitis C patients before advanced disease stages development when the quality and length of the life are significantly affected.

 

KEY WORDS

viral hepatitis C, directly acting antivirals, interferon-free therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM