Rozšiřující se možnosti léčby revmatoidní artritidy a spondyloartritid

05/2018

Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

II. interní gastroenterologická klinika, subkatedra revmatologie LF UK a FN, Hradec Králové

 

SOUHRN

Spektrum terapeutických postupů u revmatoidní artritidy a spondyloartritid se významně rozšířilo a byly optimalizovány i terapeutické principy (léčba k cíli). Byly zpracovány hierarchické postupy léčby v doporučeních Evropské ligy proti revmatismu (European League Against Rheumatism, EULAR). Reálným cílem terapie je v současné době dosažení setrvalé remise choroby jako podmínky minimalizace dopadů chorob na kvalitu života nemocných. Ekonomickou náročnost biologické léčby snižují biosimilární přípravky. Poznání mechanismů, které mohou být cílem léčby, přináší další možnosti nalezení individuálně účinnějších a bezpečnějších způsobů léčby. Povzbudivé je, že v klinických zkouškách se nachází celá řada nových, zejména biologických a cílených syntetických chorobu modifikujících látek.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

revmatoidní artritida, spondyloartritidy, biologická terapie, inhibitory Janusových kináz

 

SUMMARY

The spectrum of therapeutic procedures for rheumatoid arthritis and spondyloarthritis has been significantly expanded and therapeutic principles (treatment to target) have also been optimized. Hierarchical treatment procedures have been developed in the recommendations of the European League Against Rheumatism (EULAR). The real goal of therapy is currently to achieve sustained remission of the disease as a condition of minimizing the impact of diseases on the quality of life of patients. Biosimilar preparations reduce the economic demands of biological treatment. Knowing the mechanisms that may be the target of treatment provides additional options for finding more effective and safer treatments. It is encouraging that there are a number of new, especially biological and targeted synthetic disease modifying substances in clinical trials.

 

KEY WORDS

rheumatoid arthritis, spondyloarthritis, biologic therapy, Janus kinase inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM