Roztroušená skleróza - včasná diagnostika a možnosti léčby

01/2019

MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.1, Mgr. Jana Blahová Dušánková 1,2, doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.1

1 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha

2 Katedra psychologie FK UK, Praha

 

SOUHRN

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, u kterého vedou zánětlivé procesy k poškozením myelinu a ke ztrátě axonů a neuronů a jehož důsledkem je trvalá invalidita. První ataka onemocnění se typicky manifestuje mezi 20. a 40. rokem života a u většiny nemocných je průběh roztroušené sklerózy relaps-remitentní. V současnosti je pro pacienty s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy dostupná imunomodulační léčba, která, pokud je podána včas, snižuje aktivitu nemoci a oddaluje nástup tzv. sekundární progrese. Při volbě léčebného přípravku se snažíme o nasazení účinné terapie za minimalizace možných rizik léčby, které jsou dané typem léku a do jisté míry jsou i individuální.

 

Klíčová slova

roztroušená skleróza, klinicky izolovaný syndrom, imunomodulační léčba

 

SUMMARY

Multiple sclerosis is a chronic autoimmune disease of the central nervous system that is characterized by inflammatory processes that can lead to demyelination and loss of axons and neurons, which is major cause of permanent disability. Multiple sclerosis usually begins around the age between 20 and 40 years and disease course is typically relapsing-remitting. Disease modifying drugs are a group of treatments for people with relapsing MS that reduce the disease activity and can delay an onset of the secondary progressive phase. We weigh benefits against risks of each kind of drug for each individual patient before we consider prescribing disease modifying drugs.

 

Key words

multiple sclerosis, clinically isolated syndrome, disease modifying drugs

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM