Rychlý nástup účinku biosimilárního adalimumabu (Yuflyma) u pacienta s psoriázou

03/2023

MUDr. Kristína Gibalová

Dermatoveneroíogická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Psoriáza je chronické imunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění. Jak je známo, nemusí docházet k postižení pouze kůže, ale také k zánětu kloubů ve formě psoriatické artritidy. Kromě toho se může vyskytovat řada dalších komorbidit jako deprese, kardiovaskulární onemocnění, metabolický syndrom nebo nespecifické střevní záněty. V posledním období došlo při výzkumu patogenetických mechanismů k velkým pokrokům. To vedlo k vývoji moderní biologické léčby cílené na specifické cytokiny. Díky tomu se u pacientů s těžkou formou psoriázy může výrazně zlepšit kvalita života, na což poukazuje tato kazuistika.

 

Klíčová slova

psoriáza, biosimilární adalimumab, Yuflyma, účinek léčby

 

SUMMARY

Psoriasis is a chronic, immune-mediated, inflammatory disease. As is well known, not only the skin may be affected, but also the joints may be inflamed in the form of psoriatic arthritis. In addition, a number of other comorbidities such as depression, cardiovascular disease, metabolic syndrome, or non-specific intestinal inflammation may be present. There have been major advances in pathogenesis research in recent years. This has led to the development of modern biological therapies targeting specific cytokines. As a result, patients with severe psoriasis may experience a significant improvement in quality of life, as demonstrated in this case report.

 

Key words

psoriasis, biosimilar adalimumab, Yuflyma, treatment effect

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM