Screening hydroxychlorochinové retinopatie - pohled revmatologa

03/2020

Doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

V článku shrnujeme současná doporučení pro monitoraci hydroxychlorochinové retinopatie včetně rizikových faktorů, screeningových vyšetření a jejich dopadů na terapii revmatických chorob.

 

Klíčová slova

hydroxychlorochin, antimalarika, retinopatie, revmatická onemocnění, SLE

 

SUMMARY

To summarize current recommendations for monitoring of hydroxychloroquine retinopathy including risk factors, screening examinations and their impact on treatment of rheumatic diseases.

 

Key words

hydroxychloroquine, antimalarials, retinopathy, rheumatic disease, SLE

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM