Secukinumab u pacientů se středně těžkou a těžkou formou ložiskové psoriázy - dlouhodobá účinnost prokázána

03/2018

MUDr. Petra Fialová

1) dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně

 

SOUHRN

Psoriáza je chronické zánětlivé systémové onemocnění. Těžká forma psoriázy významně ovlivňuje kvalitu života postižených jedinců, bývá provázena systémovými chorobami a může zkrátit průměrnou délku života pacientů. Nemocní proto potřebují dlouhodobě účinnou a zároveň bezpečnou léčbu. Biologická terapie, která je cílená na hlavní cytokiny podílející se na vzniku psoriázy, tuto možnost nabízí. Secukinumab podle recentně publikovaných výsledků studií prokázal při dlouhodobém podávání výrazné a trvalé zlepšení stavu kůže.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

psoriáza, Psoriasis Area and Severity Index (PASI), interleukin 17, secukinumab

 

SUMMARY

Psoriasis is a chronic inflammatory systemic disease. Severe psoriasis considerably reduces the quality of patients lives, is often associated with inflammatory systemic diseases and may shorten life expectancy. Therefore, the patients need long-term effective and safe treatment. Biological therapy, which targets the main inflammatory cytokines playing the crucial role in psoriasis development, offers this possibility. Secukinumab, according to recently published clinical study results, demonstrates considerable and long-term effectivity during sustained administration.

 

KEY WORDS

psoriasis, Psoriasis Area and Severity Index (PASI), interleukin 17, secukinumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM