Sekundární prevence cévní mozkové příhody

05/2019

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.

Neurologické oddělení, Vítkovická nemocnice, Ostrava

 

SOUHRN

V sekundární prevenci cévní mozkové příhody je nutná pravidelná kontrola a léčba obecných vaskulárních rizikových faktorů (hypertenze, diabetes mellitus, hypercholesterolemie). Nezbytná jsou režimová opatření jako zanechání kouření, omezení abúzu alkoholu, dieta s nízkým obsahem nasycených tuků, bohatá na ovoce, zeleninu a vlákninu, pravidelná fyzická aktivita a snížení nadváhy. V sekundární prevenci pacienty s prokázanou kardiogenní embolizací indikujeme k léčbě antikoagulancii, pacienty s nekardiogenními ikty k antiagregační léčbě. Pacienti se symptomatickou stenózou krkavice nad 70 % jsou indikováni ke karotické endarterektomii nebo zavedení stentu na pracovišti s operačním rizikem pod 6 %.

 

Klíčová slova

prevence, vaskulární rizikové faktory, antikoagulancia, endarterektomie a stenting

 

SUMMARY

Treatment of general vascular risk factors (hypertension, hypercholesterolemia, diabetes mellitus) is necessary in secondary prevention of stroke. The most important non-pharmacological approaches are quitting smoking, limited consumption of alcohol, diet containing unsaturated fat, rich in fruits and vegetables, weight reduction and physical exercise. Patients with atrial fibrillation with high risk of embolization are recommended for anticoagulation treatment, preferably by new anticoagulation drug. Patients with severe 70 % stenosis are recommended for carotid endarterectomy. Patients with non-cardiogenic stroke are indicated for antiplatelet therapy.

 

Key words

prevention, vascular risk factors, anticoagulants, endarterectomy, stenting

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM