Septická sakroiliitida - kazuistika

01/2021

MUDr. Martina Bělobrádková1; MUDr. Pavla Paterová2; MUDr. Zdeněk Bělobrádek, Ph.D.3; doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.1

1 II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

2 Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN Hradec Králové

3 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Sakroiliitida neboli zánětlivé postižení sakroiliakálního kloubu bývá primární manifestací ankylozující spondylitidy, což je jedno z nejčastějších revmatických autoimunitních onemocnění. Mezi laickou veřejností je spíše známé jako Bechtěrevova nemoc. Vzácně se může v sakroiliakálním kloubu rozvinout infekce, pak se jedná o tzv. sakroiliitidu septickou. Mezi odbornou veřejností je malé povědomí o této jednotce, iniciálně může být zaměněna za jiné onemocnění. Podle literatury trvá diagnostika průměrně 1,5-2 měsíce. Na případu 25letého pacienta s unilaterální septickou sakroiliitidou demonstrujeme vyšetřovací proces se všemi úskalími, které vedly i v našem případě k mírnému zpoždění správné diagnózy.

 

Klíčová slova

axiální spondyloartritida, ankylozující spondylitida, septická sakroiliitida, prokalcitonin, magnetická rezonance, antibiotická terapie

 

SUMMARY

Sacroileitis, or inflammatory involvement of the sacroiliac joint, is the primary manifestation of ankylosing spondylitis, one of the most common rheumatic autoimmune diseases. It is better known to the general public as Bechterew's disease. Rarely, infections may develop in the sacroiliac joint, then it is called septic sacroiliitis. There is little awareness of this unit among the professional public, it can initially be mistaken for another disease. According to the literature, the diagnosis lasts on average 1.5-2 months. In the case of a 25-year-old patient with unilateral septic sacroileitis, we demonstrate the examination process with all the difficulties that led to a slight delay in the correct diagnosis in our case as well.

 

Key words

axial spondyloarthritis, ankylosing spondylitis, septic sacroiliitis, procalcitonin, magnetic resonance imaging, antibiotic therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM