Siponimod v léčbě aktivní sekundárně progresivní roztroušené sklerózy – kazuistika

02/2024

MUDr. Simona Halúsková1'2; MUDr. David Matyáš3; prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN4'5

1Neurologická klinika FZS Univerzity Pardubice a Nemocnice Pardubického kraje, Pardubice

2Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

3Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

4Research Institute for Biomedical Science - Výzkumný ústav biomedicínských věd, z.ú., Hradec Králové

5Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Sekundárně progresivní roztroušená skleróza (SP-RS) představuje druhou nejčastější formu roztroušené sklerózy. Je pro ni charakteristické plynulé zhoršování neurologických obtíží s přítomností pouze ojedinělých relapsů nebo jejich úplnou absencí. Účinný lék pro pacienty se SP-RS na evropském trhu dlouho chyběl. Siponimod, selektivní modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů, je prvním přípravkem, u kterého bylo prokázáno zpomalení klinicky potvrzené progrese. Kazuistika popisuje téměř 19leté období ženy léčené pro roztroušenou sklerózu.

 

Klíčová slova

roztroušená skleróza, sekundární progrese, ireverzibilní neurologický deficit, terapie, siponimod

 

SUMMARY

Secondary progressive multiple sclerosis (SP-MS) is the second most common form of multiple sclerosis. It is characterized by insidious worsening of neurologic function over time, with the reduction in the frequency of relapses or complete absence of relapse activity. An effective treatment for patients with SP-MS was lacking on the European market for a long time. Siponimod, a selective modulator of sfingosin-1-phosphate receptors, is the first drug to treat SP-MS, that showed a significant decrease in disability progression. A case study describes almost 19-year period of woman treated with multiple sclerosis.

 

Key words

multiple sclerosis, secondary progression, irreversible neurological deficit, therapy, siponimod

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM