Siponimod v léčbě dospělých pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou - aktuální zkušenosti

06/2021

MUDr. Simona Halúsková; prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN; MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětLivé autoimunitní a neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému postihující zejména mladé dospělé. Sekundárně-progresivní forma RS (SP-RS) představuje celosvětově druhou nejčastější formu RS. Zatímco pro relaps-remitentní RS (RR-RS) máme k dispozici několik schválených léčiv modifikujících průběh choroby, účinný lék pro SP-RS dlouho chyběl. Siponimod, selektivní modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů, je prvním perorálním přípravkem schváleným k léčbě SP-RS, u kterého bylo prokázáno zpomalení klinicky potvrzené progrese. Účinnost léku byla doložena ve studii EXPAND.

 

Klíčová slova

roztroušená skleróza, sekundární progrese, terapie, siponimod, klinické zkušenosti

 

SUMMARY

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory autoimmune and neurodegenerative disease of the central nervous system affecting most commonly young adults. Secondary-progressive MS (SP-MS) is the second most common form of MS. While there are many disease-modifying drugs indicated for relapsing-remitting MS (RR-MS), effective treatment for SP-MS was lacking. Siponimod, a selective modulator of sfingosin-1-phosphate receptors, is the first oral drug to treat SP-MS, that showed a statistically significant decrease in disability progression. Its efficacy was demonstrated in the EXPAND trial.

 

Key words

multiple sclerosis, secondary progression, therapy, siponimod, clinical experience

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM