Siponimod v léčbě pacientů se sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy

06/2020

MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující centrální nervový systém. Léčebné možnosti se u roztroušené sklerózy v posledních letech značně rozšířily. Přesto nebyl doposud k dispozici lék, který by účinně zpomaloval progresi disability u pacientů se sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy. Siponimod je první perorální lék pro sekundárně progresivní formu roztroušené sklerózy s aktivitou onemocnění významně ovlivňující progresi disability a patologické změny v mozkové tkáni. Jedná se o selektivní modulátor receptoru pro sfingosin-1-fosfát (S1P1 a S1P5) s příznivým bezpečnostním profilem odpovídajícím ostatním modulátorům receptoru S1P.

 

Klíčová slova

roztroušená skleróza, siponimod, sfingosin-1-fosfát, sekundární progrese, léčba

 

SUMMARY

Multiple sclerosis is a chronic inflammatory demyelinating disease which affects central nervous system. Treatment options for multiple sclerosis have expanded significantly in recent years. No treatment has consistently shown efficacy in slowing disability progression in patients with secondary progressive multiple sclerosis so far. Siponimod is the first oral drug for the treatment of secondary progressive multiple sclerosis with disease activity significantly affecting the progression of disability and pathological changes in brain tissue. It is a selective sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor (S1P1 and S1P5) modulator with a safety profile similar to that of other S1P modulators.

 

Key words

multiple sclerosis, siponimod, sphingosine 1-phosphate, secondary progression, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM