Siponimod v terapii sekundárně progresivní roztroušené sklerózy – kazuistika

06/2022

MUDr. Simona Halúsková; prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Sekundárně progresivní roztroušená skleróza je druhou nejčastější formou roztroušené sklerózy. Diagnóza sekundárně progresivní roztroušené sklerózy je však často stanovena až retrospektivně a opožděna zhruba o tři roky v důsledku mnoha faktorů, ať už ze strany pacienta, nebo lékaře. Siponimod představuje první perorální přípravek schválený k léčbě sekundárně progresivní roztroušené sklerózy, u kterého bylo prokázáno zpomalení klinicky potvrzené progrese. Kazuistika popisuje téměř 22leté období muže léčeného pro roztroušenou sklerózu.

 

Klíčová slova

roztroušená skleróza, terapie, fingolimod, siponimod, sekundární progrese

 

SUMMARY

Secondaryprogressive multiple sclerosis is the second most common form of multiple sclerosis. However, diagnosis of secondaryprogressive multiple sclerosis is often established retrospectively and delayed up to three years due to several patient factors and clinicianrelated factors. Siponimod is the first oral drug to treat secondaryprogressive multiple sclerosis, that showed a statistically significant decrease in disability progression. A case study describes almost 22-year period of man treated with multiple sclerosis.

 

Key words

multiple sclerosis, therapy, fingolimod, siponimod, secondary progression

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM