Současná diagnostika a léčba sarkoidózy

05/2021

MUDr. Monika Žurková, Ph.D.; MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

 

SOUHRN

Sarkoidóza je systémové onemocnění neznámé etiologie, které je charakterizováno přítomností granulomatózního zánětu v postižených tkáních. Projevuje se nejčastěji nitrohrudním postižením s bilaterální hilovou lymfadenopatií a/nebo plicními infiltráty. Diagnózu sarkoidózy lze postavit na typickém klinickém a radiologickém obrazu, histologickém průkazu epiteloidních nekaseifikujících granulomů a současném vyloučení jiných onemocnění s obdobnými klinickými projevy a histologickými nálezy. Za jednoznačnou indikaci k léčbě se považují symptomatické formy (dušnost, kašel, bolesti na hrudníku) stadií II, III a IV. Z dalších indikací jsou to plicní hypertenze, perzistující hyperkalcemie a hyperkalciurie, postižení oka, srdce, neurosarkoidóza, deformující sarkoidóza kůže a jiné vážné orgánové změny. V mnoha případech se doporučuje s nasazením léčby vyčkat a sledovat aktivitu onemocnění a ovlivnění kvality života.

 

Klíčová slova

sarkoidóza, diagnostika sarkoidózy, léčba sarkoidózy, antifibrotická terapie

 

SUMMARY

Sarcoidosis is a systemic disease of unknown etiology that is characterized the presence of granulomatous inflammation in the affected tissues. Manifests most often intrathoracic disorders with bilateral hilar lymphadenopathy and/or pulmonary infiltrates. The diagnosis of sarcoidosis can be based on a typical clinical and radiological picture, histological evidence of epithelioid non-caseinating granulomas and the concomitant exclusion of other diseases with similar clinical manifestations and histological findings are considered clear indications of treatment symptomatic forms (dyspnea, cough, chest pain) stages II, III and IV. Other indications are pulmonary hypertension, persistent hypercalcemia, hypercalciuria, eye disease, heart, neurosarcoidosis, deforming skin sarcoidosis and other serious organ changes. In many cases, it is recommended with the use of treatment, wait and monitor the activity of the disease and affect the quality of life.

 

Key words

sarcoidosis, diagnosis of sarcoidosis, treatment of sarcoidosis, antifibrotic therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM