Současná doporučení v léčbě hereditárního angioedému

05/2023

MUDr. Marta Sobotková

Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

Hereditární angioedém je vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje opakovanými otoky v různých lokalitách. Jeho nejčastější příčinou je deficit C1 inhibitoru. V posledních letech byla publikována řada doporučení, která odrážejí rozšiřující se paletu léčiv registrovaných pro jeho terapii. Tento článek shrnuje současná doporučení, s ohledem na reálnou dostupnost konkrétních přípravků v podmínkách České republiky.

 

Klíčová slova

angioedém, bradykinin, C1 inhibitor, doporučení

 

SUMMARY

Hereditary angioedema is a rare disorder characterized by episodes of recurrent swellings affecting various parts of the body. C1 inhibitor deficiency is the most common cause. Many guidelines had been published recently to cover extending spectrum of available treatment. This article offers current recommendations for the treatment with regards to the situation in the Czech Republic.

 

Key words

angioedema, bradykinin, C1 inhibitor, guidelines

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM