Současné léčebné přístupy u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací

01/2019

MUDr. Renata Ženíšková1; MUDr. Tereza Kubová1; MUDr. Kateřina Kesslerová1; MUDr. Marek Haase1; doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.1,2

1 Oční oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

2 Oční ambulance, Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

SOUHRN

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je nejčastější příčinou výrazného poklesu zraku ve vyspělých průmyslových zemích u lidí starších 55 let. Vyskytuje se ve dvou variantách, suché a vlhké formě. Vlhká forma se vyvine jen u 10-20 % nemocných a je v 80-90 % příčinou praktické slepoty u tohoto onemocnění. Suchá forma se vyvíjí pomalu, ale pokles zrakové ostrosti je stejně významný. Základními znaky onemocnění jsou porucha makulární oblasti sítnice, zhoršení centrálního vidění, metamorfopsie obrazu a centrální, většinou absolutní skotom. Vlhká forma VPMD je v současné době léčitelná látkami proti endotelovému růstovému faktoru se stabilizací stavu mezi 70-90 % a s možností zlepšení zraku až ve 30 %. Pro suchou formu VPMD není zatím schválena žádná léčba. V současné době však probíhá mnoho studií s cílem nalézt účinnou látku, která by zachovala dobrou zrakovou ostrost. Důležitou součástí léčby VPMD je prevence rizikových faktorů.

 

Klíčová slova

věkem podmíněná makulární degenerace, suchá forma, vlhká forma, léčba

 

SUMMARY

Age-related macular degeneration (ARMD) is the most common cause of significant sight loss in developed industrial countries in patients older than 55 years. It is represented in two different variants - dry and wet one. The wet one develops only in 10-20 % of patients and is in 80-90 % the reason for practical blindness. The dry form (ARMD) develops slowly, but the decrease of visual acuity is equally significant. The basic signs of the disease are lesions of the macular region of the retina, deterioration of central vision, metamorphopsia of sight and central, usually absolute scotoma. The wet form (ARMD) is currently curable by antibodies against the vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) which results in stabilization of the condition between 70-90 % and the possibility for sight improvement up to 30 %. For the dry form of ARMD there is still no treatment. Currently, however, there are many studies under way with the goal to find an effective treatment which would preserve good visual acuity. An important part of the treatment of ARMD is prevention of risk factors.

 

Key words

age-related macular degeneration, dry form, wet form, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM