Současné možnosti a výhledy v terapii těžkého astmatu

03/2017

MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.

Oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc, Ústav imunologie LF UP Olomouc

 

SOUHRN

Těžké astma se vyskytuje přibližně u 5-10 % pacientů s astmatem a představuje významný zdravotní a ekonomický problém. Vzhledem k tomu, že astma je heterogenní onemocnění s řadou různých fenotypů a endotypů, jsou v posledních letech zkoumány možnosti cílené léčby pro jednotlivé podskupiny pacientů. Tato práce uvádí přehled nových možností terapie těžkého astmatu a v současnosti probíhající výzkum v této oblasti. Nejvýznamnější pokroky byly zaznamenány v terapii alergického a eozinofilního astmatu, u kterého dochází k aktivaci Th2 zánětlivé odpovědi. U pacientů s těžkým refrakterním alergickým nebo eozinofilním astmatem je již dostupná biologická léčba anti-IgE a anti-IL-5. Nezávisle na fenotypu nemoci je u pacientů s těžkým astmatem a exacerbacemi nově doporučována přídatná léčba tiotropiem. Ostatní možnosti terapie jsou zatím ve fázi výzkumu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

těžké astma, biologická léčba, fenotypy, makrolidy, LAMA

 

SUMMARY

Severe asthma is present in approximately 5-10 % patients and represents a significant health and economical burden. Asthma is a heterogeneous disease with a variety of phenotypes and endotypes. Possibilities of targeted therapy for these subgroups of patients have been intensively studied in last years. This paper presents a review of novel options in therapy of severe asthma and ongoing research in this field. Most significant advances have been achieved in the therapy of allergic and eosinophilic asthma, in which Th2 inflammatory response is present. Anti-IgE and anti-IL-5 therapy is available in patients with severe refractory allergic and eosinophilic asthma. Regardless of the phenotype, add-on therapy with tiotropium is recommended in patients with severe asthma and exacerbations. Other possibilities of treatment are still investigational.

 

KEY WORDS

severe asthma, biological treatment, phenotypes, macrolides, LAMA

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM