Současné možnosti farmakoterapie obezity v České republice

03/2019

MUDr. Dita Pichlerová

OB klinika, Praha

 

SOUHRN

Vzhledem k novým znalostem o roli hypothalamu a neurohormonů v léčbě obezity se zdá, že antiobezitika se postupně stanou velmi důležitou a běžnou podporou při redukci tělesné hmotnosti. I když americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv je ve schvalování antiobezitik mnohem pružnější, také v České republice byly uvedeny v posledních letech na trh nové látky určené k redukci hmotnosti a zdá se, že další budou následovat. Moderní farmaka v léčbě obezity jsou účinnější než dříve a měla by být hlavně bezpečná. V článku jsou probrána jednotlivá antiobezitika dostupná v České republice a také antidiabetika s pozitivním vlivem na hmotnost pacienta.

 

Klíčová slova

obezita, hypothalamus, neurohormony, bupropion/naltrexon, liraglutid

 

SUMMARY

Given the new knowledge of the role of hypothalamus and neurohormones in the treatment of obesity, anti-obesity drugs seem to gradually become very important and common support in weight loss. Although the Food and Drug Administration is much more flexible in the approval of anti-obesity drugs, new weight reduction agents have been launched in the Czech Republic in recent years and others appear to follow. Modern drugs in the treatment of obesity are more effective than before and should be mainly safe. The article discusses individual antiobesity drugs in the Czech Republic and also antidiabetics with a positive effect on the patient's weight.

 

Key words

obesity, hypothalamus, neurohormones, bupropion/naltrexone, liraglutide

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM