Současné možnosti léčby benigní hyperplazie prostaty

03/2017

MUDr. Jiří Klečka, Ph.D.

Urologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha; UroCentrum - Research Site s.r.o., Plzeň

 

SOUHRN

Benigní hyperplazie prostaty je nejčastější benigní onemocnění mužů, jehož prevalence a incidence s věkem stoupá. Charakterizuje ji zvětšení prostaty, které svými důsledky může významně ovlivnit kvalitu života pacienta. V posledních letech se benigní hyperplazie prostaty klinicky řadí mezi širší skupinu diagnóz označovaných jako symptomy dolních močových cest (lower urinary tract symptoms, LUTS). Pohled na problematiku a léčbu LUTS se řídí doporučenými postupy Evropské urologické společnosti. V posledních letech zaznamenala léčba tohoto onemocnění značný rozvoj od pouhého sledování přes farmakoterapii až po možnosti chirurgické. Konzervativní farmakoterapie je v současnosti stále populárnější, zřejmě i s ohledem na nové možnosti léčby nejen klasickými přípravky typu a-blokátorů a inhibitorů 5a-reduktázy, ale hlavně kombinovanými přípravky a inhibitory 5-fosfodiesterázy (PDE-5).

 

KLÍČOVÁ SLOVA

benigní hyperplazie prostaty, farmakologická léčba, hyperaktivní močový měchýř, tamsulosin, finasterid

 

SUMMARY

Benign prostatic hyperplasia is the most common benign disease in men which prevalence and incidence increases with age. It is characterized by enlargement of the prostate, which by its consequences can significantly affect the quality of the patient's life. In recent years, clinically benign prostatic hyperplasia ranks among a broader set of diagnoses known as LUTS (lower urinary tract symptoms). The view of the LUTS issue and treatment follows the recommendations of The European Association of Urology. In recent years, the treatment of this disease has grown considerably from watchful waiting over pharmacotherapy to surgical options. Conservative, pharmacological treatment is currently becoming increasingly popular with new treatment options not only with classical alphalytics and 5-alpha reductase inhibitors, but mainly with combined preparations and 5-phosphodiesterase inhibitors (PDE5).

 

KEY WORDS

benign prostatic hyperplasia, pharmacological treatment, hyperactive bladder, tamsulosin, finasteride

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM