Současné možnosti léčby diabetes mellitus 2. typu pomocí agonistů GLP-1

01/2019

MUDr. Eva Račická

Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

 

SOUHRN

Inkretinový systém se stal důležitým cílem v léčbě diabetes mellitus 2. typu v nedávných letech a glukagonu podobný peptid-1 (GLP-1) je předmětem zájmu pro jeho účinek na snížení glykemie. Inkretinový efekt je u některých pacientů s diabetem 2. typu snížený, ale může být zvýšen podáním agonistů receptorů GLP-1. Agonisté receptoru GLP-1 jsou důležitou skupinou léků s prokázaným účinkem a bezpečnostním profilem, jsou odvozeny buď od exendinu 4, nebo jsou modifikací lidského GLP-1. Do této skupiny patří krátkodobě působící prandiální agonisté exenatid, podávaný dvakrát denně, lixisenatid, podávaný jedenkrát denně, a dlouhodobě působící liraglutid, podávaný rovněž jedenkrát denně, a jedenkrát týdně podávané léky albiglutid, dulaglutid, exenatid LAR a semaglutid. Článek popisuje jejich účinnost, kombinace s ostatními antidiabetickými léky a zařazení do posledních léčebných doporučení.

 

Klíčová slova

inkretinový systém, agonisté receptoru GLP-1, exenatid, lixisenatid, dulaglutid, liraglutid, semaglutid

 
SUMMARY

The incretin system has become an important target in the treatment of type 2 diabetes in recent years, and glucagon-like peptide 1 (GLP-1) is of particular interest for its glucose-lowering effects. The incretin effect is reduced in people with type 2 diabetes but may be augmented by administration of GLP-1 receptor agonists. Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists are an important class of drugs with a well-established efficacy and safety profile in patients with type 2 diabetes. Agents in this class are derived from either exendin-4 or modifications of human GLP-1 active fragment. The GLP-1 receptor agonists currently approved for the treatment of DM type 2 include exenatide (administered twice daily), and lixisenatide and long-acting: liraglutide, the once-weekly agents exenatide extended-release, albiglutide, and dulaglutide and semaglutide. The article is describing their efficacy, possibilities of combination with other antidiabetic treatment including insulin and placement in the new therapeutic algorithm for diabetes mellitus type 2.

 

Key words

incretin system, GLP-1 receptor agonists, exenatide, lixisenatide, dulaglutide, liraglutide, semaglutide

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM