Současné možnosti léčby hereditárního angioedému

03/2016

MUDr. Marta Sobotková

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Hereditární angioedém s deficitem C1 inhibitoru je vzácné autosomálně dominantně dědičné onemocnění. Projevuje se tvorbou otoků v různých lokalitách, které mohou pacienta ohrozit na životě. Článek nabízí přehled současných léčebných možností u této diagnózy aktuálně dostupných v České republice.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

angioedém, akutní ataka, profylaxe, C1 inhibitor, bradykinin

 

SUMMARY

Hereditary angioedema with C1 inhibitor deficiency is rare disease inherited in autosomal dominant pattern. It clinically manifests as attacks of angioedema in different locations and may be life-threatening. This article offers an overview of treatment options currently available in the Czech Republic for patients with this diagnosis.

 

KEY WORDS

angioedema, acute attack, prophylaxis, C1 inhibitor, bradykinin

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM