Současné možnosti léčby plicní arteriální hypertenze ve světle nových guidelines ESC/ERS

04/2020

Prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

1. interní klinika - kardioLogická, LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je primární onemocnění plicních arteriol, které je charakterizováno vaskulární proliferací a remodelací. Následně dochází vlivem progredujícího onemocnění ke zvýšení plicní cévní rezistence, selhání pravé komory a v krajním případě úmrtí. I přes konvenční a symptomatickou léčbu PAH se jedná o dosud nevyLéčiteLné onemocnění. Nicméně všechny pokroky dosažené ve farmakologické a nefarmakologické léčbě v posledních dekádách umožňují u nemocných s PAH významné zlepšení kvality života a jeho prodloužení.

 

Klíčová slova

plicní arteriální hypertenze, diagnostika, prognostická stratifikace, konvenční terapie, antagonisté endotelinových receptorů, léky ovlivňující biologickou dostupnost oxidu dusnatého, analoga prostacyklinu

 

SUMMARY

Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a disease of the small pulmonary arteries that is characterized by vascular proliferation and remodeling. It results in a progressive increase in pulmonary vascular resistance and, ultimately, right ventricular failure and death. Despite recent major improvements in symptomatic treatments, no current treatment cures this devastating condition. However, during the past 25 years, treatment options for patients with the disease have evolved to help prolong their survival and improve their quality of life.

 

Key words

pulmonary arterial hypertension, diagnostics, prognostic stratification, conventional therapy, endothelin receptor antagonists, drugs affecting nitric oxide b^avafiability, prostacyclin analogues

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM