Současné možnosti léčby psoriatické artritidy

05/2017

Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

 

SOUHRN

Psoriatická artritida je komplexní onemocnění postihující řadu struktur jak pohybového aparátu, tak dalších systémů. V poslední době přibyly další léčebné možnosti a řada perspektivních léků se nachází v klinických zkouškách. Tento článek podává přehled léčebných možností v hierarchickém uspořádání včetně léků, jež se pravděpodobně objeví na trhu v nejbližší době. Uspořádání koresponduje se současnými doporučeními Evropské ligy proti revmatismu a České revmatologické společnosti ČLS JEP.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

psoriatická artritida, chorobu modifikující léky, biologická léčba, secukinumab, inhibitory TNF

 

SUMMARY

Psoriatic arthritis is a complex disease, affecting a variety of structures of the musculoskeletal, as well as other body systems. Recently the new therapeutic options increased, and a number of promising drugs is in clinical trials. The work gives an overview of treatment options in a hierarchical fashion, including drugs that are likely to appear on the market in the near future. Arrangement corresponds with the current recommendations of the EULAR and Czech Rheumatological society.

 

KEY WORDS

psoriatic arthritis, disease-modifying anti-rheumatic drugs, biological treatment, secukinumab, TNF inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM