Současné možnosti léčby psoriatické artritidy

03/2019

MUDr. Jiří Štolfa, MUDr. Liliana Šedová

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Psoriatická artritida (PsA) je v současné době definována jako komplexní onemocnění s více muskuloskeletálními i kožními projevy a také s přidruženými chorobami. Mělo by se tedy spíše hovořit o „psoriatické nemoci“ než o psoriatické artritidě. K léčbě tohoto onemocnění se používají nesteroidní antirevmatika, glukokortikoidy a chorobu modifikující léky syntetické, cílené nebo biologické. Doporučení České revmatologické společnosti (ČRS) ČLS JEP vycházejí převážně z doporučení EULAR (Evropská liga proti revmatismu, European League Against Rheumatism) a zahrnují nejen indikace jednotlivých skupin přípravků, ale i návrhy, jak hodnotit aktivitu jednotlivých projevů choroby. Léčba je rozdělena do čtyř úrovní. Mezi nimi lze přecházet podle výskytu a závažností projevů a účinnosti používaných přípravků.

 

Klíčová slova

psoriatická artritida, nesteroidní antirevmatika, glukokortikoidy, chorobu modifikující přípravky, extraartikulární postižení

 

SUMMARY

Psoriatic arthritis (PsA) is currently seen as a complex disease with different musculoskeletal and skin manifestations as well as associated diseases. It should therefore be referred to as “psoriatic disease” rather than psoriatic arthritis. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, glucocorticoids, and disease-modifying drugs synthetic, targeted, and biological are used to treat this disease. The recommendations of the Czech Rheumatology Society are based mainly on European League Against Rheumatism recommendations and include not only indications of individual groups of preparations but also suggestions on how to evaluate the activity of individual manifestations of the disease. Treatment is divided into four levels. Among them, the occurrence and severity of the manifestations and the efficacy of the preparations used can be changed.

 

Key words

psoriatic arthritis, nonsteroidal anti-rheumatic drugs, glucocorticoids, disease modifying anti-rheumatic drugs, extra-articular manifestations

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM