Současné možnosti monitorace glykemie

01/2019

MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Centrum diabetologie, Klinika diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

SOUHRN

Stanovení hodnoty glykemie je zásadní pro diagnostiku a léčbu diabetů. Kromě laboratorního stanovení glykemie máme v současné době celou řadu možností, jak monitorovat glykemii zejména v domácím prostředí pacienta. Mezi tyto možnosti patří použití glukometrů, flash glucose monitoring a kontinuální monitorace pomocí senzorů. Pacienti tak mají možnost provádět velmi efektivně selfmonitoring a aktivně se podílet na kompenzaci diabetu. Budoucností je propojení spolehlivé a přesné monitorace glykemie s aplikací inzulínu, a tedy vytvoření uzavřeného systému.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus, glykemie, sensor, kontinuální monitorace glykemie

 

SUMMARY

Determination of glycaemia is essential for the diagnosis and treatment of diabetes. In addition to laboratory blood glucose measurement we currently have a number of options for monitoring glycemia, especially in the patient's home. These include the use of glucometers, flash glucose monitoring and continuous glucose monitoring. Patients have the ability to perform self-monitoring very effectively and actively participate in diabetes control. The future is in connection of reliable and accurate glycemic monitoring with insulin delivery to create a closed loop system.

 

Key words

diabetes mellitus, glyceamia, sensor, continuous glucose monitoring

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM