Současné možnosti prevence tromboembolické nemoci

05/2018

MUDr. Alena Broulíková, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Žilní trombóza a plicní embolie jsou klinické projevy žilního tromboembolismu, který představuje závažné kardiovaskulární onemocnění. Obvykle se uvádí jako třetí nejčastější kardiovaskulární nemoc. Potřeba prevence žilní trombózy vyplývá ze závažnosti komplikací (v akutním stadiu je riziko plicní embolie, v pozdějším období jsou to projevy posttrombotického syndromu s rozvojem pokročilých stadií chronické žilní insuficience na dolních končetinách nebo rozvoj chronické tromboembolické plicní hypertenze). Strategie vhodných profylaktických opatření se odvíjí od stupně rizika vzniku žilní trombózy v přítomnosti rizikových faktorů. Nefarmakologické postupy (cvičení, časná rehabilitace, elastická komprese) jsou dostačující u osob s nízkým rizikem. Farmakologická profylaxe je na místě u pacientů se středním a vysokým rizikem. Účinek kombinování obou způsobů prevence se násobí, a je tudíž vhodný u osob se zvláště vysokým rizikem žilní trombózy.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

žilní trombóza, plicní embolie, prevence, fyzikální metody, farmakologické metody

 

SUMMARY

Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are clinical symptoms of venous thromboembolic events and are serious risk factors for cardiovascular disease. In literature venous thrombosis and its complication are the third most common cardiovascular disorders. This is the reason why prevention of deep vein thrombosis is important (in acute stage there is risk of pulmonary embolism and in advanced stage postthrombotic syndrome with symptoms of chronic venous insufficiency in lower extremities or chronic thromboembolic pulmonary hypertension). Strategy for prevention of deep vein thrombosis depends on risk factors for this disease. Nonfarmacological management in patients with low risk of disease consists from exercise, early rehabilitation and elastic compression stocking. Current recommendation for pharmacological management is in patients with medium or high risk for the venous thromboembolic events. The patients with high risk for venous thromboembolic events benefit from combination of nonfarmacological methods in combination with pharmacological management.

 

KEY WORDS:

venous thrombosis, pulmonary embolism, prevention, physical methods, pharmacological methods

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM