Současnost a perspektivy terapie obezity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

05/2019

Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň, Ústav hygieny a preventivní medicíny LF UK, Plzeň

 

SOUHRN

Obezita je chronické onemocnění, které v posledních 30 letech dosahuje rozměrů celosvětové pandemie. Z hlediska jednotlivce zhoršuje kvalitu života a fyzickou výkonnost. Zmnožení tuku v organismu nad optimální mez a jeho zánětlivá změna spojená s dysfunkcí tukové tkáně jsou podkladem pro rozvoj zejména kardiometabolických komplikací obezity, které, pokud nejsou léčeny, zkracují život.

 

Klíčová slova

obezita, kardiovaskulární choroby, režimová opatření, farmakoterapie, bariatrická léčba

 

SUMMARY

Obesity is a chronic disease that has reached the dimensions of a global pandemic over the past 30 years. From the individual's point of view, it deteriorates the quality of life, physical performance. The increase of fat in the body beyond the optimal limit and its inflammatory change associated with adipose tissue dysfunction is the basis for the development of cardiometabolic complications of obesity which, when untreated, shorten life.

 

Key words

obesity, cardiovascular diseases, regime measures, pharmacotherapy, bariatric treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM