Současnost a perspektivy v antidiabetické léčbě injekčními GLP-1 agonisty

01/2022

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

 

SOUHRN

Agonisté receptoru pro GLP-1 (glucagon-like peptide-1 receptor agonists, GLP-1 RA) patří do antidiabetické terapie šestnáct let. Mezi hlavní společné mechanismy jejich účinku patří zvýšení hyperglykemií indukované sekrece inzulinu, suprese sekrece glukagonu při hyperglykemii nebo euglykemii, zpomalení vyprazdňování žaludku zabraňující postprandiálnímu zvýšení glykemie, redukce příjmu kalorií a redukce hmotnosti. Agonisty receptoru GLP-1 dělíme na základě struktury na odvozené od GLP-1 a na odvozené od exendinu 4, dále podle délky účinku na krátce a dlouze působící. Krátce působící mají účinek prandiální, ovlivňující hlavně vyprazdňování žaludku a postprandiální glykemii, a dlouze působící (liraglutid, exenatid s aplikací 1* týdně, dulaglutid s aplikací 1* týdně, albiglutid a semaglutid) kromě ovlivnění vyprazdňování žaludku dobře ovlivňují i glykemii nalačno. Oba typy je možné aplikovat ve fixní nebo volné kombinaci s inzulinem a také s perorálními antidiabetiky. GLP-1 RA snižují významně hmotnost pacienta. Léčba GLP-1 RA je účinná v prevenci kardiovaskulárních příhod a v prevenci renálních komplikací diabetu 2. typu, a to i u pacientů s již přítomnými aterosklerotickými cévními komplikacemi. Zkoumány jsou nové indikace pro GLP-1 RA, jako je diabetes mellitus 1. typu, neurodegenerativní onemocnění a psoriáza.

 

Klíčová slova

agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1, GLP-1 RA, diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární komplikace, hmotnost

 

SUMMARY

Glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1 RA) have their place in antidiabetic therapy for sixteen years. Among their joint mechanisms is the increase of hyperglycemic induced secretion of insulin, suppression of glucagon secretion during hyper or euglycemia, reduction of calorie intake and of body weight. GLP-1 receptor agonists are divided on the basis of structure deduced from GLP-1 and deduced from exendin 4, and further by the length of their effect into short-term and long-term acting. The short-term acting has a prandial effect mainly on evacuation of the stomach and postprandial glycaemia while the long-term acting (liraglutide, exenatide applied 1* weekly, dulaglutide applied 1* weekly, albiglutide and semaglutide) besides affecting stomach evacuation also beneficially affect fasting plasma glucose. Both types can be applied in fixed or free combination with insulin and also with oral antidiabetics. GLP-1 RA significantly reduce weight. Therapy of GLP-1 RA is effective in the prevention of cardiovascular complications and prevention of renal complications of type 2 diabetes mellitus as also in patients with already present atherosclerotic vascular complications. New indications of GLP-1 RA, e.g., diabetes mellitus type 1, neurodegenerative diseases and psoriasis are being researched.

 

Key words

glucagon-like peptide 1 receptor agonists, GLP-1 RA, type 2 diabetes mellitus, cardiovascular complications, body weight

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM