Specifika léčby diabetu u geriatrické populace z pohledu diabetologa

01/2018

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

 

SOUHRN

Výskyt diabetu ve starším věku se stále zvyšuje, a proto je nezbytné zlepšovat nejen diagnostiku diabetu, ale i způsoby léčby. Pacienti s dříve diagnostikovaným diabetem 1. i 2. typu stárnou a s postupujícím věkem je u nich většinou nutné terapii upravovat. Léčbu a její cíle je nutné volit podle řady kritérií individuálně a využívat moderní bezpečná antidiabetika. Významné je zejména hledisko rizika hypoglykemie, poruch kognice, snížení renálních funkcí a dalších komorbidit typických pro stáří.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

diabetes mellitus, věk, kognice, hypoglykemie, hyperglykemie, antidiabetika

 

SUMMARY

The incidence of diabetes in the elderly is increasing and therefore it is necessary to improve not only the diagnosis of diabetes but also the treatment methods. Patients with previously diagnosed type 1 and type 2 diabetes are getting older and with age, it is usually necessary to adjust the therapy. Treatment and its goals need to be chosen according to a number of criteria individually and the use of modern safe antidiabetics is necessary. Particularly important is the risk of hypoglycaemia, cognitive impairment, decreased renal function, and other co-morbidities typical of old age.

 

KEYWORDS

diabetes mellitus, age, cognition, hypoglycaemia, hyperglycaemia, antidiabetics

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM