Specifika léčby diabetu ve stáří

01/2022

MUDr. Markéta Kubíčková

III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Diabetes mellitus je velmi časté onemocnění vyššího věku. Je to dáno jednak prodlužující se střední délkou života, ale také častým nezdravým životním stylem s nízkou fyzickou aktivitou a vysokokalorickou stravou. V České republice mělo podle posledních dostupných údajů z roku 2018 diagnostikovaný diabetes mellitus 1 018 283 lidí, přičemž více než 30 % nemocných bylo starších 65 let.1 Většinu tvoří pacienti s diabetes mellitus 2. typu. Pro populaci nemocných diabetiků starších 65 let je charakteristická zejména heterogenita. Pacienti mají různý stupeň celkové zdatnosti a liší se výskytem komplikací a jiných komorbidit. Proto musí být strategie i cíle léčby voleny individuálně.23

 

Klíčová slova

diabetes mellitus, léčba ve stáří, komorbidita

 

SUMMARY

Diabetes mellitus belongs to very common diseases of the elderly. This is due to the increasing life expectancy and also due to the unhealthy lifestyle, which is characterized by low physical activity and high-energy diets. According to the latest data from 2018, 1,018,283 people had been diagnosed with diabetes mellitus in the Czechia, with more than 30% of patients being over 65 years of age. The majority were patients with type 2 diabetes mellitus. The population of diabetic patients over 65 years of age is characterized mainly by heterogeneity. Patients have varying degrees of overall fitness and vary in occurrence of complications and other comorbidities. Given these facts, treatment strategies must always be chosen individually.

 

Key words

diabetes mellitus, treatment in old age, comorbidities

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM