Srovnání warfarinu s novými antikoagulancii z pohledu farmakogenetiky

02/2016

Olga Bartošová, Irena Netíková

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Antikoagulační farmakoterapie je nejúčinnější prevencí vzniku tromboembolických příhod a zásadně snižuje mortalitu a morbiditu nemocných. Díky této léčbě se snížila incidenci úmrtí a kardioembolizačních příhod u řady pacientů se srdečními i jinými onemocněními. Dlouhou dobu byl jediným perorálním antikoagulačním přípravkem na trhu warfarin. V současné době je z důvodu řady nepříznivých faktorů nahrazován právě novými antikoagulancii ze skupiny přímých inhibitorů trombinu a inhibitorů faktoru Xa.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

prevence trombembolických příhod, nová perorální antikoagulancia, dabigatran, rivaroxaban, apixaban

 

SUMMARY

The anticoagulant drug therapy is the most effective prevention of thromboembolic events and substantially reduce mortality and morbidity. This therapy reduces the incidence of death and radioembolizations in a number of patients with cardiac and other diagnoses. For a long time, the only oral anticoagulant warfarin product on the market. It is now due to a variety of adverse factors being replaced by new anticoagulants of the number of direct thrombin inhibitors and factor Xa.

 

KEY WORDS

prevention of thromboembolic events, a new oral anticoagulants, dabigatran, rivaroxaban, apixaban

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM