Strategie hypolipidemické léčby u akutního koronárního syndromu

02/2020

Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC

Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

SOUHRN

Nedávno publikovaná nová doporučení pro léčbu dyslipidemií Evropské kardiologické společnosti a Evropské společnosti pro aterosklerózu zásadně mění pravidla pro léčbu nemocných s akutním koronárním syndromem (AKS). Cílová hodnota LDL (low density lipoprotein) cholesterolu se snížila na < 1,4 mmol/l a kromě dlouho doporučované intenzivní statinové léčby jsou dnes k dispozici další hypolipidemika, především inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). Správně vedená hypolipidemická léčba může výrazně zlepšit prognózu po AKS.

 

Klíčová slova

akutní koronární syndrom, hypolipidemika, statiny, ezetimib, alirocumab, evolocumab

 

SUMMARY

Recently published European Society of Cardiology / European Atherosclerosis Society guidelines for the management of dyslipidemias 2019 significantly changed therapeutic strategies in the patients with acute coronary syndromes (ACS). Target LDL cholesterol value decreased to < 1.4 mmol/l; moreover, in addition to the widely used intensive statin therapy, new lipid-lowering drugs were introduced into the therapeutic algorithm in ACS patients, especially the proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitors. Properly selected lipid-lowering therapy may significantly decrease cardiovascular risk in the ACS patients.

 

Key words

acute coronary syndrome, lipid-lowering therapy, statin, ezetimibe, alirocumab, evolocumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM