Strategie léčby chronických ran

06/2017

MUDr. Robert Ston

Chirurgické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha

 

SOUHRN

Přehledový článek se zabývá příčinami vzniku chronických, nehojících se defektů, jejich správnou diagnostikou a přístupem k léčbě. Důraz je kladen na holistický přístup k ráně používající koncept TIME, na nutnost ovlivnění příčiny vzniku rány a následně na adekvátní kombinaci chirurgických a nechirurgických metod hojení ran, nevyjímaje podpůrnou terapii v rukou proškolených zdravotnických odborníků z řad lékařů různých odborností i zdravotních sester.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

chronická rána, koncept TIME, diagnostika, chirurgická léčba, konzervativní léčba

 

SUMMARY

An article reviewing the causes of chronic, non-healing defects, their correct diagnosis and approach to treatment. Emphasis is placed on a holistic approach to the wound using the TIME concept, the need to influence the cause of the wound, and consequently a suitable combination of surgical and non-surgical wound-healing methods, including supportive therapy in the hands of trained health professionals from doctors of various specialties as well as from the nursing staff.

 

KEY WORDS

chronic wound, TIME concept, diagnostics, surgical treatment, conservative treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM